Kyiv pension fund departments

Name of Kyiv pension fund department Address Phone
1 Holosiyvske 03150, Horkoho street, 70 (044) 200-88-57
2 Darnytske 02091, Verbytskoho street, 9 (044) 563-47-54
3 Desnaynske 02225, Kashtanova street, 7 (044) 545-11-49
4 Dniprovske 02094, Minina street, 4-а (044) 292-12-86
5 Obolonske 04209, Ozerna street, 26-а (044) 467-82-26
6 Pecherske 01004, Krutyi descent, 4 (044) 234-33-85
7 Podilske 04070, Borysohlibska street, 14 (044) 428-86-50
8 Svyatoshynske 03148, Korolyova stree, 5-a (044) 273-50-34
9 Solom'yanske 03151, Kerchenska street, 5-a (044) 244-06-67
10 Shevchenkivske 04107, Puhachova street, 17 (044) 483-45-58